کیمیا تراولکیمیا تراول
Forgot password?

تعهد نامه

 

  1. در صورتی که تحویل ویزا به وسیله این شرکت به دلایلی همچون تعطیلی سفارت یا کشور دعوت کننده یا اختلافات سیاسی و یا تشابه اسمی و چهره اي مسافر که از اختیارات این شرکت خارج است به تاخیر بیوفتد این شرکت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و هزینه ویزا یا دعوتنامه مسترد نخواهد شد.
  2. با توجه به اینکه خرید بلیط و رزرو هتل و هرگونه هماهنگی دیگر مربوط به سفر پس از دریافت ویزا انجام می پذیرد لذا این آژانس در قبال هرگونه اقدامی پیش از اخذ ویزا هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد و کلیه زیان هاي مادي و معنوي آن به عهده خود مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد.
  3. با توجه به اینکه مدارك لازم براي اخذ بعضی ویزاها شامل رزرو هتل و اصل بلیط صادر شده می باشد لذا در صورت عدم تایید ویزا از سوي سفارت این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی ار کنسلی بلیط و هتل نداشته و کلیه خسارت ها به عهده خود مسافر می باشد.
  4. مسافر درخواست کننده ویزا یا تحویل دهنده پاسپورت متعهد می شود صاحب پاسپورت در داخل کشور بوده و در صورت نیاز به حضور مسافر در سفارت اقدامات لازم را انجام دهد در غیر اینصورت کلیه مسئولیت هاي آن به عهده درخواست کننده میباشد.
  5. اگر در مدت اقامت ویزا و یا تاریخ آن از طرف شرکت دعوت کننده یا کنسولگري تغییراتی ایجاد شود مسافر آن را می پذیرد و متعهد می شود هزینه اقدامات انجام شده که شامل کل مبلغ ویزا می باشد را پرداخت نماید.
  6. اگر مسافر ویزاي چند کشور را همزمان بخواهد چون هریک از سفارت ها شرایط و قوانین خاص خود را دارد در صورتی که هرکدام از ویزاها به هر دلیلی صادر نگردد مسافر ملزم به پرداخت کلیه ي هزینه هاي انجام شده دیگر کشورها به طور مستقل می باشد.
  7. مسافردرخواست کننده ویزا متعهد می شود پس از دریافت خدمات ویزا، تاریخ و مهر ، نوع ویزا، همراهان و محتویات آن را چک نماید و در صورت مشاهده اشکال در هنگام دریافت مدارك به شرکت اعلام نماید در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده آن شرکت نمی باشد.
  8. اگر مسافران به صورت گروهی باشند و ویزاي تعدادي از آن ها به هر دلیلی مرفوض شود و براي بقیه صادر گردد مسافرینی که داراي ویزا میباشد اگر از مسافرت خود صرف نظر کنند موظف به پرداخت هزینه ویزا می باشند

 

لطفاً فایل pdf تعهد نامه را از طریق لینک زیر دریافت نموده و پس از امضا برای شرکت ارسال نمایید

دانلود فایل تعهد نامه