کیمیا تراولکیمیا تراول
Forgot password?

لیست تورهای جنگل پیمایی و جنگل نوردی :

جنگل نوردی و جنگل پیمایی

هرچند جنگل نوردی را می توانیم باز هم جزو رشته های کوهنوردی در ایران بدانیم ،اما در دنیا این تقسیم بندی صورت نمی گیرد.

در دنیا 5گونه جنگل پیمایی و 4 گونه جنگل نوردی وجود دارد.

در ایران که فقط 1%وسعتش جنگل است ، می توانیم با توجه به شرایط پراکندگی جنگل ها در ایران 3 گونه جنگل پیمایی و 2 گونه جنگل نوردی را آموزش دهیم.

طبیعت گردهای حرفه ای، نوردها را بعلت استفاده از ابزار آلات کوهنوردی از شاخه های کوهنوردی می دانند، در صورتی که اینگونه نیست ، در نوردها استفاده از حداقل امکانات و شرایط ویژه و عدم ارتفاع مد نظر است.

در جنگل پیمایی در ایران با وسایل نقلیه صورت می گیرد که به هیچ عنوان جنگل پیمایی محسوب نمی گردد. مانند  ارتفاعات فیل بند مازندران وجنگل های ابرشاهرود؛ با کیمیا تراول همراه باشید .

تفاوت اساسی جنگل پیمایی وجنگل نوردی:

1ـ در جنگل پیمایی زمانی ممکن است از وسایل نقلیه استفاده کنیم ولی در جنگل نوردی این گونه نیست

2ـ در جنگل نوردی آشنایی با اصول فرود وسقوط وابزار الات کوهنوردی الزامی است ولی در جنگل پیمایی لزومی ندارد.

3ـ در جنگل نوردی توقفگاهها معمولاً مشخص نیست ولی در جنگی پیمایی کاملاً مشخص است.

4ـ توان فیزیکی در جنگل نوردی باید بالا وفرد حرفه ای باشد.ولی در جنگل پیمایی توان فیزیکی متوسط کافی است.

5ـ در جنگل پیمایی بر خلاف تصور دیگران مشکلات تنفسی بیماری ،توهم جنگل،حمله جانوران تقریباً 5برابر جنگل نوردی است.

6ـ مسیر جنگل نوردی وجنگل پیمایی در بعضی مواقع یکسان است ولی زمان رسیدن به مقصد نهایی با توجه به کوههای ایران واقلیم هیچ گاه یکی نیست. این بستگی به موقعیت شما در  جنگل های ایران وجهت جغرافیایی دارد.

7ـ جنگل پیمایی در ایران بیشتر به روش تجربی zانجام می شود ولی جنگل نوردی بیشتر بصورت؛

8ـ تنها در جهان 14 مؤسسه جنگل پیمایی وجنگل نوردی را آموزش می دهند.

9ـ جنگل پیمایی 8زیر شاخه دارد ولی جنگل نوردی 12زیر شاخه؛

10ـ جنگل پیمایی بدنی استقامتی ولی جنگل نوردی باید علاوه بر استقامت سرعت وقدرت داشته باشد.

11ـ جنگل پیماها بر اساس تجربه حق انتخاب دارند ولی جنگل نوردها ندارند.

نکات محیط زیستی کیمیا تراول

برای مراقبت کردن از چیزی هیچ راهی جز شناخت دقیق آن وجود ندارد. همه موارد دیگر از قبیل دوست داشتن آن چیز و الویت داشتنش در ‏زندگی تو ، نسبتی مستقیم با میزان شناخت تو از آن چیز دارد. شناخت مفهومی عقلانی است. چیزی از جنس فهمیدن و ادراک کردن. پس ‏داشتن اطلاعات و تحلیل آن ها و حرکتی ذهنی برای فهمیدن پیچیدگی هایی که آن چیز دارد لازمه شناخت دقیق آن است.‏

پرسش ها در باره چیستی حیات و محیط پیرامونی بسیار است. اما آنچه به رابطه ما، به عنوان عضوی از این حیات پیچیده ، و محیط زیست ‏رنگی متفاوت داده است، حجم مداخلات و تاثیرات ما بر این محیط است، مداخلاتی که عموما به نفع دیگر زیستمندان این حیات نیست و در ‏نهایت موجب عقب نشینی هر روزه عرصه های طبیعی در برابر مداخلات انسانی شده است.‏کیمیا تراول حامی محیط زیست .