کیمیا تراولکیمیا تراول
Forgot password?

ویزای دبی

 

نوع ویزاهزینهزمان تحویل
3 تا 5 روز کاری285 درهم14 روزه عادي
1 تا 2 روز کاری345 درهم14 روزه فوري
3 تا 5 روز کاری340 درهم1 ماهه توریستی عادي
1 تا 3 روز کاری450 درهم1 ماهه توریستی فوري
5 روز کاری800 درهم1 ماهه مولتی پل
5 روز کاری850 درهم3 ماهه سینگل
5 روز کاری1900 درهم3 ماهه مولتی پل

 

مدارک

  • اسکن رنگی پاسپورت
  • تعهد نامه

ویزاي دبی غیرقابل تمدید می باشد