گردشگری چیست ؟

مفهوم گردشگری و توریسم گردشگری چیست؟ به‌طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می‌شود; هر چند که در سال‌های اخیر شامل هرگونه مسافرتی می‌شود; به کسی که گردشگری می‌کند گردشگر یا توریست (tourist) گفته می‌شود; واژه گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند; از زمانی که مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و […]